Month: January 2018

ความสำคัญของเครื่องปั่นน้ำผลไม้

หากจะว่ากันด้วยเรื่องของปัจจัย 4 ที่มนุษย์ควรจะมีนั้น แน่นอนนั้นมี อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการแค่นี้ก็สามารถที่จะดำรงชีพอยู่บนโลกใบนี้ได้แล้ว แต่ความเป็นจริงในสมัยนี้นั้น สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้น ถ้านับจริงๆ คงจะมีเกือบๆ จะ 10 ปัจจัยแล้วก็ว่าได้ เพราะสิ่งที่จำเป็นต่อจากปัจจัย 4 นั่นก็คือเงิน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น