Month: May 2018

เครื่องปั่นสมูทตี้ ใช้ง่ายไม่หัวปั่น

เครื่องปั่นสมูทตี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแค่ในร้านขายน้ำ หรือขายสมูทตี้ เครื่องปั่นสมูทตี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันตามบ้านเรือนด้วย เพราะการมีเครื่องปั่นสมูทตี้ไว้ทำน้ำปั่นทานเองถูกและสะอาดกว่า และยังเหมาะกับงานเลี้ยงสังสรร หรืองานปาร์ตี้ต่างๆ ด้วย