Tag: ครีม

ทำครีมทาผิวใช้เองกันดีกว่า

ในปัจจุบันมีครีมทาผิวมีออกมาจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมากมาย ส่วนผสมของเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันมากนะอยู่ที่สูตรของแต่ละผู้ให้บริการแต่สิ่งที่มีปัญหาสำหรับคนที่มีอาการแพ้เครื่องสำอางนั้นคือไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องสำอางที่ซื้อมาแพ้หรือไม่ส่งผลทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุสำหรับปัญหาเหล่านี้ ทางเรามีคำแนะนำในการทำครีมทาผิวใช้เองเพื่อใช้เอง สำหรับใครที่มีเครื่องผสมอาหาร สามารถนำมาใช้ผสมครีมได้เป็นอย่างดีเพราะเราต้องคนให้เข้ากันใช้เวลาอย่างน้อย 30นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันโดยเครื่องผสมอาหารจะช่วยทุ่นแรงในส่วนนี้